Tập trung chủ yếu tại trục đường xuyên tâm, hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe đến từ các chuyên gia hàng đầu cũng chuỗi phòng khám Clinic, trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc.
Bao gồm: Viện phục hồi chức năng, viện dưỡng lão, bệnh biện, phòng khám, Spa/Massage, viện thẩm mỹ v.v…