Hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế nhằm đào tạo các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp như trường quốc tế Nova University, đại học Y, đại học Dược, Golf Academy.